02.04.2024

SIIN TA ON! Taeva Pesamuna 2024 briif

Täna kell 10 sai stardipaugu Taeva Pesamuna konkurss. Ülesannet hakkavad lahendama 42 võistkonda. Tutvu briifiga allpool!

Taeva Pesamuna 2024 briif

MILLES ON PROBLEEM?

Alles see oli, kui õpetajad streikisid kvaliteetsema ja kaasaegse haridusjuhtimise, õiglase töökoormuse ja väärilise palga nimel. Kõike nad ei saanud, kuid vähemalt midagi ja lubadusi tulevikuks. Kas sellest piisab, et hoida õpetajaid koolis ja tuua juurde uusi? Eks saame näha, kuid fakt on see, et häid õpetajaid on alati puudu. Eriti torkab Eestis silma just meesõpetajate defitsiit. Vaid 14,7% üldhariduskoolide pedagoogidest on mehed. Oleme selle statistikaga maailma meesõpetajate osakaalu edetabelites kõige madalamas otsas. Rootsis, Taanis ja Prantsusmaal on aga näiteks 30–40% õpetajaskonnast mehed.

MIKS SEE PROBLEEM OLULINE ON?

Kui me tahame võrdsemat ühiskonda ja tööturul soolise segregatsiooni vältimist, soovime tasakaalustatumaid töökollektiive ning õpetajate järelkasvu tagamist, siis on oluline, et tulevased potentsiaalsed õpetajad ei näeks koolis käies valdavalt vaid naisõpetajaid ja ühiskonnas laiemalt ei peetaks seda ainult n-ö naiste tööks. 

MIDA ME ÖELDA TAHAME?

Mees, tule õpetajaks! Teeme nii, et mehed tunneksid, et see on sama oluline ja võrdväärne karjäärivalik kui iga teine. Teeme seda kindlasti nii, et naised ei tunneks, et nemad ei ole enam oodatud või et see riivaks töötavaid naisõpetajaid.

MIS TEID VÕIKS EDASI AIDATA?

Eestis korraldatud uuringust (Must 2015) selgub, et meeste õpetajaameti motivatsiooni pingereas olid võrdselt olulisel kohal sisemine motivatsioon, võimalus töötada laste ja noortega, soov kasulik olla ning kujundada laste ja noorte tulevikku. Oluline on mainida, et palka ei peeta heaks motivaatoriks, sest palk võib olla ka kahjuliku mõjuga sisemisele motivatsioonile. Seega on oht, et kõrge palk võib meelitada ametisse inimesi, kes tegelikult ei ole suurema eesmärgi nimel sisemiselt motiveeritud õpilastega tegelema.

KELLELE ME SEDA ÖELDA TAHAME?

Igas vanuses mehele, kellel on kõrgharidus ja varasem juhtimiskogemus ning kes on valmis astuma kaheaastasesse Noored Kooli hariduse eestvedajate arenguprogrammi ehk õppima pedagoogikat ja hariduse juhtimist Tallinna Ülikoolis ning töötama täiskohaga koolis õpetajana.

MILLAL ME SEDA ÖELDA TAHAME?

Kampaania käivitub 2024. aasta septembri teises pooles.

KUIDAS VÕISTLUSTÖÖD VORMISTADA?

Kampaaniaidee tuleb esitada PDF-failina. Esitada võib lisaks fotosid ja/või videoid, mis aitavad loovideed mõista.

Kampaania meediapartner on DELFI MEEDIA. Kanalid, millele kavandid esitada, on järgmised: 

  • Trükireklaam
  • Veebibänner
  • Välireklaam (digiekraanid)

Kui teil on veel põnevaid mõtteid, siis pange ka need kirja ja vormistage kavandiks!

Kuna kampaania partner on organisatsioon Noored Kooli, siis palume kasutada tööde vormistamisel nende logo, mis on briifile lisatud. Samuti võtke kõrvale nende CVI, aga ärge sellesse ideid luues kinni jääge.

Töö esitamise tähtaeg on 18. märts kell 10.00. 16. märtsil kell 12.00 toimub suuline briifing, kus saate kõik oma tekkinud küsimused enne ideestamist ära küsida.

Edasi kulgeb Taeva Pesamuna võistlus nii: 19. märtsil valib žürii välja 3 finalisti. 22. märtsil palume finalistidel oma töid esitleda, žürii teeb pärast seda otsuse ja 19. aprillil kuulutatakse võitja välja Kuldmuna galal. Võidutiimil on pärast võidu väljakuulutamist 2 kuud aega oma tööde meediakõlblikuks vormistamiseks.

Taeva Pesamuna žürii:

Züriid juhib Toomas Järvet, Taevas Ogilvy loovstrateeg

  • Anne Tääkre, Balbiino turundusdirektor
  • Anne Vetik, Trickster Studios loovjuht
  • Eveliina Ots, Noored Kooli turundus-ja värbamisjuht
  • Henrik Salum, Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktor
  • Lauri Tikerpe, Optimist loovjuht ja copywriter
  • Reelika Lepp, Omniva meediasuhete juht
  • Risto Oja, investeerimisfondi juht ja õpetajakoolituse tudeng
Kõik uudised