Defolio.com kasutusjuhend hääletamiseks

Esimene hääletusvoor

Žürii leiab hääletamiseks tööd Entries menüüs. Oma hääl tuleb anda kõikidele töödele, kõikides žüriiliikmele määratud kategooriates Y/N/NA skaalal.

Žüriiliige annab hääle kõikidele endale määratud kategooriates esitatud töödele. Soovitame hääletamiseks kasutada arvutit, mitte telefoni või tahvelarvutit.

Juhul, kui žüriiliige peaks sattuma enda või endaga seotud tööle, tuleb ainult vajutada N/A nuppu. Üles ja alla hääled on enda esitatud kontolt töö hindamise juures hallid. Kindlasti palume N/A nupule vajutada ka neil, kes peaksid hindama enda agentuuri tööd. See palve kehtib nii esimeses kui teises hääletusvoorus.

Hääletamise esimeses voorus tuleb arvestada, et umbes pooled tööd võiks hääletada shortlisti (shortlisti jõuavad tööd kui üle 50% žüriist on poolt hääletanud).

Hääletamistöö sujuvuse huvides palume hinnata töid alamkategooriate kaupa.

Nt: kui avada peakategooria “Reklaam” all alamkategooria “Välireklaam, poster”, tuleb valida esimene töö. Žüriiliige annab enda hääle (kusjuures pärast pöidlale vajutamist läheb sekund-kaks, et see hääl registreeruks), ja siis saab noolega järgmisele tööle edasi liikuda. Kõige viimasel tööl selles alamkategoorias ei ole enam edasi liikumise noolt. Seejärel tuleb avada järgmine alamkategooria ning samamoodi läbi hääletada.

PR kategooria hindab töid esimeses hääletusvoorus vaid esitatud kirjelduste põhjal.

Infoks: Esimese hääletusvooru ajal on näha “Pöial üles – Pöial alla – NA” nuppude all tekst “Teise vooru hääletus” koos suletud skaala infoga.

See skaala aktiveerub alles teises hääletamise voorus ning esimeses voorus ei ole selle pärast tarvis muretseda.

Kui hääled on antud, tuleb žüriiliikmel esimeest teavitada.

Kui esimene hääletusvoor on edukalt läbitud, logivad žüriide esimehed Defoliosse sisse ning vajutavad Jury menüüs “End voting” nupule, mispeale süsteem genereerib Shortlisti esimese hääletusringi tulemustest nende kategoorias.

Tekkinud Shortlisti näevad žüriide liikmed, esimees ja võistluse korraldaja peamenüüs Shortlisti nupust. Sinna lisandunud tööd on järjestatud igas kategoorias paremuse järjestuses — esimeseks loetakse kõige enam punkte saanud töö ning žürii esimees saab vajadusel täpset punktide seisu ka Entries menüüs näha.

Võistluse korraldaja valib koostöös esimeestega sobiva hetke ning avalikustab Shortlistid, mispeale on need avalikkusele nähtavad.

Teine hääletusvoor

Palume kõikidel žüriiliikmetel, esimeestel ning abilistel oma arvuti kaasa võtta.

Abiline lisatakse hommikul Defolios endale määratud kategoorias žüriiliikmeks ning tema arvuti ühendatakse ekraanile, seega ühenduslüli olemasolul palume selle samuti igaks juhuks kaasa võtta. Abilise žüriisse lisamine on vajalik seetõttu, et esimees näeb töö esitaja infot ning ei saa enda arvutit ekraanile kuvada.

Tööd tuleb seekord avada Shortlisti menüüs mitte Entries vaates. Seal on kuvatud ainult esimesest hääletusvoorust sõelale jäänud tööd.

Žürii esimees saab sel hetkel koos žüriiga otsustada, et kas soovib shortlistist välja jäänud töid teiseks hääletusvooruks juurde lisada või vastupidiselt välja arvata.

Hääletus toimub 1-5 palli skaalal. 5 on parim hinne, 1 kõige madalam. Žüriiliige näeb töö juures ka enda esimeses voorus antud häält, kuid selle hääletusvooru hindamist see esimeses voorus antud hääl kuidagi ei mõjuta.

Abiline ei hääleta ning ta eemaldatakse pärast hääletustöö lõppu žüriist.

Kui kõik žüriiliikmed on enda teise vooru hääled andnud, on aeg taas End voting nuppudele vajutada, mispeale ilmuvad punktid Shortlisti menüüs sealsete tööde ruutude alla punases kirjas.

End voting nuppu saab žürii esimees vajutada Jury menüüs, endale määratud kategooria juures.

Auhinnad saab töödele külge märkida võistluse korraldaja ning antud kategooria žürii esimees. Selleks tuleb töö avada ning valida “Select award” rippmenüüst vastav auhind.