23.02.2020

Loovus liidab: Kuldmuna ja ADC*Eesti Disainiauhinnad ühinevad

ADC*Eesti
Disainiauhinnad, mis on aastaid tunnustanud Eesti parimaid graafilise disaini töid, ühineb Eesti suurima loovkonkursiga
Kuldmuna. 2020. aasta auhinnad antakse ühiselt välja juba 20. märtsil
Kultuurikatlas toimuval Kuldmuna galal. Muudatused ootavad ees ka konkurssi Eesti Disainiauhinnad. Lähemalt räägivad Janno Siimar, Piia
Põldmaa, Tiia Vihand ja Maarit
Mäeveer.

Fotol: ADC*Eesti juhatuse liige, Velveti loovjuht Janno Siimar

ADC*Eesti
Disainiauhinnad konkurssi eraldi enam ei toimu, kõik graafilise-
ja veebidisaini tööd on nüüdsest oodatud Kuldmunale. 

Ühendatud
konkursil osalejate jaoks muutub vähe, küll aga tuleb auhinnagala suurem kui kunagi varem. 

Kõik Kuldmuna
võidutööd kvalifitseeruvad Barcelonas toimuvale üle-euroopalisele konkursile
ADC*Europe, kuhu kullad saavad tasuta, hõbedad ja pronksid soodustusega. 

ADC*Eesti
Disainiauhinnad konkursi kategooriad, mis Kuldmuna omadega kattuvad,
liidetakse. Kategooriad, mis ei kattu, lisatakse.  

„Juba
üle kümne aasta oleme disaineritena esitanud samu töid kahele erinevale
konkursile ja kuigi hinnatud on neid erineva nurga alt ja ka võitjad on olnud tiba
erinevad, siis teatav eestlasliku jaburuse maik on kogu
sellel asjal alati juures olnud. Mul on hea meel, et oleme jõudnud Kuldmuna ja
TULI tublide inimestega ühisele arusaamale, kuidas neid auhindu ühiselt välja
anda ning edasi arendada. Mõne jaoks meist ei muutu peaaegu
midagi. Teised, kes tavaliselt Kuldmunale oma töid
saatnud ei ole, tuleb läbida pisikene õppimiskõver… aga usun, et disaineritena
on õppimiskõver meie keskmine nimi,“ ütles ADC*Eesti juhatuse liige Janno
Siimar
.

„Lihtsustatult on muudatus selline: kõik traditsioonilised
ADC kategooriad leiad nüüd Kuldmuna kategooriate nimekirjast (kõik ei ole täpselt sama nimega, aga nad on seal olemas). Eesti
Disainiauhindade nimekirja jäävad ainult kategooriateülesed auhinnad nagu Aasta
Disainer, Noor Püss ning Prillitoos. Uuendusena lisanduvad ADC*E poolt Eesti
Disainiauhindade nimekirja ka Euroopa Tähe auhinnad, kus hinnatakse
viimasel kahel aastal tehtud töid läbi väärtuste, mitte läbi käeliste oskuste,
loovuse või efektiivsuse. See saab olema täiesti uut tüüpi konkurss, millest
räägime lähemalt juba õige pea. Hetkel on oluline, et kõik need auhinnad, mida
ADC*E-lt traditsiooniliselt on oodatud, on nüüd Kuldmuna
kaitsva tiiva all,“ selgitas Siimar. 

„Hea
meel on alustada seda aastat positiivse uudisega, et jõud ühendavad kaks nii olulist konkurssi Eestis nagu Kuldmuna ja ADC*Eesti Disainiauhinnad. Kuldmuna 2020 saab olema märgiline loovuse liitja. Lisaks tagab TULI koos ADC*Eesti meeskonnaga selle,
et konkursi võitjate tööd jõuaksid üle-euroopalisele konkursile ADC*Europe. Kuna TULI fookuses on noored, saame koos pakkuda noortele väljundit
ADC-ga seotud väliskonkursside ja rahvusvaheliste seminaride
näol. Oleme tänulikud ADC*Eesti vedajatele Janno Siimarile ja Piia Põldmaale koostöö
eest, mis on saanud väga positiivse ja tempoka alguse,“ kommenteeris TULI juht Maarit Mäeveer

Muudatus
puudutab niisiis ka konkurssi Eesti Disainiauhinnad,
mis jääb ka edaspidi iseseisvaks konkursiks, aga seal ei
hinnata enam eraldi graafilise disaini kategooriaid, vaid antakse välja
kategooriateülesed preemiad. 

Konkurss Eesti Disainiauhinnad, mida korraldab Eesti Disainikeskus koostöös Disainerite Liidu, ADC*Estonia, Teenusmajanduse Koja ja Eesti Kunstiakadeemiaga, toimub iga kahe aasta
tagant. Järgmine konkurss on tulemas septembris 2020. 

„Selleks, et juhtida rohkem tähelepanu hea disaini mõjule ühiskonnas, pöörame Eesti Disainiauhindadel edaspidi rohkem tähelepanu disaini rakendamise väärtustele. Lähemalt räägime 2020. aasta Disainiauhindadest veebruaris,“ ütles Eesti Disainikeskuse juht Tiia Vihand.

ADC*Eesti
juhatuse liige Piia Põldmaa
: “Me saame seda, mida mõõdame. Kui me tahame tõsta
tööde teostuse või loovuse taset, siis me teeme konkursid, mis neid omadusi
väärtustavad. Kui me tahame aga, et meie ühiskond tervikuna disainerite
tegevusest võidaks ehk tahame mõjutada ühist väärtusruumi, siis peame
hakkama ka seda tegevust mõõtma. Seetõttu otsustas ka meie katusorganisatsioon
ADC Euroopa sel aastal luua uued kategooriateülesed väärtustel põhinevad auhinnad
ehk Euroopa Tähed. Näiteks kui tahame, et meie keskkond paraneks, siis selleks
tuleb uus kategooria stiilis “parim tegu keskkonnale”. Kuna sel
teemal veel Euroopas töö käib, siis täpsem info uute kategooriate kohta
lisandub uuel aastal.”

Kuldmuna
korraldajaks on Turundajate Liit (TULI). TULI ühendab kõiki turunduse,
reklaami, suhtekorralduse, meediplaneerimise ja graafilise ning veebidisainiga tegelevaid
professionaale, kes on huvitatud erialase taseme tõstmisest ning valdkonna
ärksaimate kaasamõtlejate hulka kuulumisest. TULI-sse kuulub praegu 64
ettevõtet, nende seas on nii agentuurid kui kliendid.

ADC*Estonia
ehk Art Directors Club Estonia on loodud selleks, et tõsta Eesti
kommunikatsioonitööstuse kunstilist taset, propageerida ja arendada loovust.
Klubi koondab endas juhtivate agentuuride loovtöötajaid, kes osalevad klubi
töös vabatahtlikkuse alusel. Olles seotud ADC*Europe võrgustikuga, esindab
ADC*Estonia samu väärtusi, mis sarnased klubid üle maailma. ADC koondab ainult eraisikuid ja see on klubi, kuhu kutsutakse. Hetkel läheneb ADC liikmete arv Eestis 100-le. 

Kuldmunale
lisanduvad ADC*E Eesti kategooriad
 

Kuldmuna
kategooriatesse lisanduvad ADC*E erioskuste kategooriad, mis ei kattu Kuldmuna
olemasolevate kategooriatega.

Neis
kategooriates kehtib TULI, ADC*E Estonia ja Eesti Disainibüroode võrgustiku liikmetele kuni 25. veebruarini 2020 ühe
töö esitamise eest soodushind 40 € + km.

Kuldmunale lisanduvad erioskuste kategooriad on: 

Illustratsioon

Hinnatakse
autori käekirja, professionaalsust ja eneseväljendust läbi kliendi püstitatud
eesmärgi. Hindame tellimustöid, millel oli konkreetne eesmärk ja ülesanne
(pakendigraafika, keskkonnagraafika, plakatid, trükised, veeb, äpid,
presentatsioonid jne).

Vajalikud
materjalid:

1.
maksimaalselt 3 pilti töö kohta;

2.
vajadusel case-study;

3.
lühikirjeldus.

Foto

Hinnatakse
autori käekirja, professionaalsust ja eneseväljendust läbi kliendi püstitatud
eesmärgi. Hindame tellimustöid, millel oli konkreetne eesmärk ja ülesanne
(pakendigraafika, keskkonnagraafika, plakatid, trükised, veeb, äpid,
presentatsioonid jne).

Vajalikud
materjalid:

1. maksimaalselt
3 pilti töö kohta;

2.
vajadusel case-study;

3.
lühikirjeldus. 

Animatsioon

Hinnatakse
autori käekirja, professionaalsust ja eneseväljendust läbi kliendi püstitatud
eesmärgi. Hindame tellimustöid, millel oli konkreetne eesmärk ja ülesanne (pakendigraafika,
keskkonnagraafika, plakatid, trükised, veeb, äpid, presentatsioonid jne).

Vajalikud
materjalid:

1.
klipp;

2.
eelvaate kaader;

3. lühikirjeldus.

Tüpograafia

Disainlahendused, millel on rõhk tüpograafia kasutusel.
Nt veebilehed, raamatud, ajakirjad, pakendid, infograafika, animatsioon jne.

Vajalikud
materjalid:

1.
maksimaalselt 3 pilti töö kohta;

2.
vajadusel case-study;

3. lühikirjeldus.

Infograafika

Hinnatakse graafilise disaini abil keerulise
informatsiooni seletamise oskust.

Siia kategooriasse sobivad kõikvõimalikud
infograafikalahendused alates aastaraamatu tabelitest, suunaviitadest kuni
keeruliste protsessikirjeldusteni välja.

Vajalikud
materjalid:

1.
maksimaalselt 3 pilti töö kohta;

2.
vajadusel case-study;

3.
lühikirjeldus.

Silja Oja, TULI

Kõik uudised