Osta
pilet
Tagasi

BDO Eesti garanteerib Kuldmuna tulemuste õigsuse

Audiitorfirma BDO Eesti garanteerib tänavu Kuldmuna hindamise ja tulemuste õigsuse ning auhindade jagamine käib audiitorite valvsa silma all 11. ja 12. märtsil.

Fotol: BDO Eesti partnerid. Küsimustele vastab BDO Eesti äriarendus- ja kommunikatsioonijuht Karin Luiga.

BDO Eesti on tänavu Kuldmuna peatoetaja. Miks otsustas audiitorfirma loovusfestivalile õla alla panna?

Aga miks ka mitte? Kuigi meie tegevusala on üsna konservatiivne, on inimesed, kes siin toimetavad, oma ala kirglikud asjatundjad, kes oskavad hinnata erinevaid koostöövorme ja väljundeid.

Mitmete edukate projektide puhul oleme just nimelt näinud võimalusi kohtades, kus teised seda isegi ei otsi. Meie arvates ei pea finantsarvestuse asjatundjad piirduma ainult oma valdkonna konverentside ja liitudega. Meie klientidele on olulised ka paljud muud teemad ja laiem pilt. Tõeliselt suured asjad leiavad aset eri valdkondade piiride üleselt ning kokkupuutekohtades. Kuldmuna on üks nendest, kus nägime head pinnast laiema ning vastastikku kasuliku koostöö jaoks.

Lisaks huvitab BDO-d muidugi Kuldmuna konkursiga kaasnev loovuse tunnustamine kui selline – loovuse väärtustamist ja tunnustamist ei ole kunagi liiast. Meid seovad sarnased väärtused - loovust väärtustavad ja hindavad kõrgelt nii BDO kui Kuldmuna konkurss.

Ühel või teisel viisil osaleme me kõik tuleviku konstrueerimises ja mulle isiklikult väga meeldiks, kui igasugu vaimset prügi jääks vähemaks ning tegevuste tõhusus ja mõju oleksid läbi mõeldud ja eesmärgistatud. Leidlikkus ja loovus on seejuures tulemuslikkuse väga olulised tegurid.

Räägi palun lähemalt, mis ettevõte on BDO Eesti. Millise mure või küsimusega loovagentuurid ja turundajad võiks teie poole pöörduda?

BDO pakub nii Eestis kui üle kogu maailma audiitorteenuseid, äri- ja maksunõustamist ning raamatupidamise ja palgaarvestusteenuseid.

Raamatupidamise ja aruandluse kohustus puudutab igat äriühingut. Auditi või ülevaatuse kohustuse nõuded tulevad seadusest ning agentuuridel peab vandeaudiitori teenuste vajamiseks olema vastav müügitulu, varade maht ja/või töötajate arv.

Rahvusvahelistel turgudel ning piiriüleselt tegutsejad lähevad näiteks aina julgemalt seda teed, et usaldavad oma seni sisesed äritugiteenused (sh raamatupidamise ja/ või palgaarvestuse) spetsialiseerunud teenusepakkujale, kes tagab stabiilse ressursi olemasolu ja kvaliteetse teenuse. Tänu sellele on võimalik vähendada tugiteenuste töötajate värbamisega ning hoidmisega kaasnevaid lisa- ja koolituskulusid. Piiriüleselt toetav partner loob täiendava kindlustunde tänu rahvusvahelises võrgustikus oluliselt kõrgemal tasemel olevale teadmusjuhtimisele.

BDO ülemaailmse võrgustiku toele tuginedes on meil võimalik pakkuda klientidele tipptasemel teenuseid kõigis finantsarvestuse ja -aruandluse valdkondades ning olla abiks ka neis funktsioonides, mis toetavad või asendavad majasiseseid protsesse.

Ärinõustamise poole pealt tasub BDO kaasata, kui agentuur kaalub oma- või laenukapitali kaasamise, ühinemise, jagunemise või osaluse müügi mõtteid.

Lisaks ettevõtte väärtuse hindamisele ja ärianalüüsile, pakume me ka kaubamärgi hindamist, mis võib vajalik olla ka näiteks mõnele kliendile hoopis ja siis on hea osata juhendada teed asjatundjate juurde.

BDO kaasamine tähendab üldreeglina ka huviliste ringi laiendamist Eestist väljapoole, mis tõstab tehingute optimaalsema õnnestumise tõenäosust.

Ning maksunõu tasub küsida näiteks töötajate värbamisel välisriikidest või oma inimeste lähetamisel. Teenuste osutamisel piiriüleselt või grupisiseselt muutub siirdehindade maksustamise teema ka Eestis järjest aktuaalsemaks.

BDO Eesti garanteerib Kuldmuna hindamise ja tulemuste õigsuse ning auhindade jagamine käib teie audiitorite valvsa silma all 11. ja 12. märtsil. Kas iga loovkonkursi žüriis peaks olema audiitor ja miks?

Arenenud audititraditsioonidega riikides on sõltumatute audiitorfirmade kaasamine konkursside tulemuste hindamise läbipaistvuse kasvatamiseks küllaltki levinud ja tavapärane. See tähendab, et igasuguse vähegi üldsusele olulist kaalu omava konkurssi puhul on heaks tooniks välise sõltumatu osapoole kaasamine, kes hoiab protsessil silma peal ja on samas ka kõigi osalejate võrdse kohtlemise eest seisja. Konkursile töid esitades on kõigi kandidaatide ootus, et žürii teeb tööd professionaalselt ja audiitori kohalolek annab sellele täiendava kvaliteedigarantii. Nagu ma eelpool ka mainisin, on audiitorteenus oma olemuselt kindlust andev teenus. Nii ka siinkohal.

Sa oled BDO Eesti äriarendus- ja kommunikatsioonijuht. Räägi palun, millega sa oma töös tegeled? Millised on suurimad väljakutsed?

Mul on väga äge töö ja BDO on olnud suurepärane koht, kus olen saanud korda saata igasuguseid piire nihutavaid projekte. Kuigi valdkond on konservatiivne, ei tähenda see kindlasti, et äriarendus- ja kommunikatsioonijuhi töö siin igav ja väljakutsetevaene oleks, pigem vastupidi.  

Kui turundusest on tuttavad 4P-d ( Product, Place, Price, Promotion) siis BDO 4P-d on Passionate, Pragmatic, Professional ja Personal. Mul jookseb BDOs viies aasta ja iga kord, kui ma oma tööst rääkima satun, tunnen, kuidas mõnus õhin häälde tekib ja ma ei väsi välja mõtlemast erinevaid viise, kuidas BDO teenuseid ja lahedaid inimesi oma professionaalsete oskustega toetada.  

Lahenduste otsimine ebatraditsioonilistest kohtadest käib minu arsenali juurde nagu ka pealtnäha tavaliste ja igavate tegevuste keeramine uude võtmesse, mis üldjuhul väga häid tulemusi on toonud.  

BDO lubadus kasvatada panustavate inimeste turuväärtust ei ole ilus aga sisutühi loosung, vaid selle nimel teeme me iga päev ja järjepanu tööd, olles muuhulgas viljelemas ka ettevõttekultuuri, mis väärtustab loovust ning aktiivset panustamist ja kaasamist.  

Inimeste juhtimine käib ikka läbi isikliku eeskuju ja nii näiteks panustan ma oma aega järelkasvu koolitamisele, andes Tallinna Ülikoolis loenguid suhtekorralduse ja kriisikommunikatsiooni ainetes ning õpetades Tallinna Majanduskoolis turunduse strateegilist juhtimist.  

Lisaks on mul igakuine koostöö Marketing Instituudiga, kes on oma südameasjaks võtnud säravamate turunduskampaaniate väljatoomise igal kuul Turundustähti jagades.  

Kuldmuna toetamine on meie üks neist piire nihutavatest projektidest, mis panustab koostööle ja kaasamisele ning sildade ehitamisele sinna, kus teised pole sarnaselt veel mõelnudki. Minu silmis on siin hulgaliselt kasutuskõlbulikke võimalusi, mis tulevad kasuks organisatsiooni siseselt, kliendisuhtluses kui ka laiemalt. 

Intervjueeris: Silja Oja, Turundajate Liit

Vaata ka: 

www.bdo.ee

www.kuldmuna.ee